1.3. Упражнения за очи

Книга с упражнения за очи от 1918 г.

Едва ли има човек, който да се интересува от възстановяване на зрението и да не е чувал за множеството упражнения, както и цели програми от упражнения за възстановяване на зрението. За основоположник на упражненията се смята д-р Уилям Бейтс (1860-1931 г.), който в края на XIX и началото на XX в. разработва и публикува своята теория за причините, водещи до нарушения в зрението, както и набор от различни упражнения за различните рефракционни проблеми. Проведените от него опити с животни са го довели до извода, че акомодацията (способност на окото да се приспособява за виждане на различни разстояния) зависи само от движенията на външните очни мускули (което днес знаем, че не е вярно). Затова Бейтс е смятал, че проблемите свързани с акомодацията и фокусирането са обусловени от схващания на тези мускули и могат да бъдат отстранени с упражнения, които ги отпускат и раздвижват. Въз основа на тази теория множество негови последователи измислят свои упражнения и комбинации от упражнения. С други думи през последните 100-тина години неговата теория е обстойно дъвкана и предъвквана, прилагана на практика от милиони хора по света, но все още няма неоспорими научни доказателства, че тя действа. Разбира се, няма и как да има.

Популярният у нас писател Норбеков (автор на „Опитът на един глупак, стигнал до прозрението как да се избавим от очилата“) е създал своя програма от упражнения, която като цяло също се основава на идеите на Бейтс, с тази основна разлика, че освен да си движите очите по различни схеми, той ви кара и да си представяте разни неща. В „Уикипедия“ четем за Мирзакарим Норбеков следното:

„Претендира да е академик, но името му не се среща в списъка с академиците на Руската академия на науките. Основател и президент на Института на Норбеков. Методите на Норбеков се разглеждат като лъженаучни, понеже няма доказателства за на практика излекувани от него хора.“

Бившата му съпруга Лариса Фотина пише в мемоарите си:

„След раздялата ни Мирзакарим не се скъпеше да си купува различни звания и дипломи. През 1996 година си купи дипломи за доктор по педагогика, доктор по философия на медицината, академик. Днес от всичките си звания „скромно“ използва едно — академик. Често ме питат: „Добре де, на коя академия той е академик все пак? Прегледахме всички списъци на всички академии, но не го открихме никъде!“

Но да оставим настрана авторите и теориите и да обърнем внимание на отзивите на хора, прилагали на практика упражненията за възстановяване на зрението. След като аз самият в продължение на 3 месеца стриктно следвах програма от упражнения, разговарях с хора, правили упражнения и направих задълбочено проучване по форумите в интернет на споделени от обикновените хора лично техни резултати, мога да обобщя следните изводи:
1. При почти всички споделили опита си подобрение на зрението в някаква степен има, но за пълно възстановяване съобщават изключително  малко хора. Също много малко са и тези, които казват, че не са имали абсолютно никакво подобрение след упражненията.
2. Резултати от типа „Виждах само най-горния ред на зрителната таблица, направих това упражнение и след това можех да виждам и най-малките символи в нея“ съществуват само в книгите. На практика не открих някой, споделил мнение, че подобно нещо му се е случило, затова наличието на такива твърдения за чудодейни резултати поставя под съмнение доколко изобщо може да се вярва на авторите им. Такива твърдения имат писателите Норбеков и Лео Ангарт.
3. Някои от хората, постигнали частично (и често пъти временно) подобрение обвиняват единствено себе си и несериозното си отношение към упражненията за неуспеха от тях, но са искрено убедени в ползата от упражненията за очи и твърдят, че някой ден, по-нататък, ще им обърнат повече внимание.
4. Не са малко отзивите, в които за успех се изтъква махането на очилата (което е по-различно от премахването на нуждата от очила).

Ако четях тази статия щях да си помисля, че упражненията за очи водят до някакво подобрение на зрението, но не напълно. Този извод се потвърждава и от личния ми опит, както вече споделих. А ето и простичката истина, която дава отговор на въпроса…

Защо упражненията за очи (не) работят?


Вашият коментар