3.1. Какво представлява астигматизмът?

За разлика от късогледството и далекогледството, при които образът е фокусиран правилно, но не точно върху ретината, при астигматизма той е фокусиран неправилно. Това ще рече, че отразените от предметите лъчи се фокусират върху две точки в окото вместо само върху една. При късогледство и далекогледство имаме удължена, респективно скъсена очна ябълка, докато астигматизмът се дължи на неправилна форма обикновено в предната част на очната ябълка – роговицата. Докато нормалната форма на очната ябълка е сферична, при астигматизъм тя е леко сплесната, подобно на топка за ръгби. Резултатът се проявява като двойни и тройни образи, които човек вижда, особено ясно изразени при по-слаба светлина.


При по-ниска степен на астигматизъм мозъкът успява да се справя с двойните образи, поради което човек не го забелязва, но при продължително четене или гледане на телевизия е възможно да се появи главоболие вследствие на повишеното натоварване.
Според това кой меридиан е по-силно пречупващ, съществуват 3 вида астигматизъм – прав (вертикалният меридиан е най-силно пречупващ), обратен (хоризонталният меридиан е най-силно пречупващ) и кос (най-силно пречупващият меридиан е кос). Съществуват още правилен астигматизъм, при който по своето продължение всеки меридиан на повърхността на роговицата е част от правилна сфера, както и неправилен – когато има нарушение в кривината на роговицата на някои от меридианите и нейната форма не може да бъде оприличена на геометрична фигура.
Астигматизмът най-често е съчетан с късогледство или далекогледство. Оптичната индустрия предлага възможност за коригиране на астигматизъм с помощта на очила, като лещите освен сферична (за миопия и хиперопия) имат и цилиндрична кривина, която компенсира неправилната форма на окото и коригира образа. Предлагат също твърди, както и меки (торични) лещи, коригиращи астигматизъм. Разбира се, рефракционната хирургия също не изпуска възможност за добри печалби, като предлага лазерна корекция на астигматизъм.
След като вече знаем какво представлява астигматизма, добре е да сме наясно и кои са основните…

Причини за появата на астигматизъм.


Вашият коментар