2.1. Причини за поява на късогледство

Приспособления за предпазване от късогледство в Китай.

От всички рефракционни аномалии на окото, най-разпространена, най-обсъждана и най-изследвана е миопията. Има много теории относно причините за поява на късогледство, като наред с многото доказателства, за всяка теория вече са се намерили и много опровержения. Но за едно нещо всички изследователи са единодушни – изключително редки са случаите, в които се наблюдава късогледство в предучилищна възраст.
Още през 1813 г. Джеймс Уеър отбелязва, че сред неговите войници късогледството било много по-рядко срещано, отколкото при войниците на кралската стража. Уеър отдавал това на факта, че войниците на кралската стража били много по-образовани и можели да четат добре за разлика от неговите, които нямали образование и не можели да четат изобщо. Той стигнал до заключението, че четенето причинява късогледство. През 1866 немският офталмолог Херман Кон провел изследване сред десет хиляди деца в училищата в Бреслау и достигнал до извода, че късогледството се задълбочава в по-горните класове. Неговите проучвания били повторени и потвърдени от други изследователи, което довело до вземането на мерки за подобряване на условията в училищата в Германия и други държави. Сред тези мерки били: стандартизиран размер шрифт, минимално разстояние за четене, ниво на осветеност и др. Това, разбира се, не е решение, но е някакво начало все пак.
Проучване сред немски ученици (2012 г.)Според статистиката, най-голям процент на хората с миопия е в Япония, Сингапур и Тайван. Честотата на късогледството сред китайците е 31%, а сред учениците и студентите в Китай надхвърля 77%! Също така е установена по-голяма честота на миопия сред представителите на бялата раса в сравнение с останалите. Разпространението на късогледството в Европа и САЩ варира около 30-40%, а в Африка е само 10-20%. Изследване, публикувано в British Medical Journal свидетелства за голямо нарастване на броя хора от аборигенски произход с късогледство след завършване на западно училище в сравнение с необразованите.
Освен четенето и образованието, други фактори спадащи към фактори на околната среда са храненето, шума, липсата на сън, стреса и пушенето. Консумацията на сладки храни води до повишаване на кръвната захар, което допринася за появата на късогледство, както допринасят и повишения прием на въглехидрати, а също и недостатъчния прием на рибено масло. Пребиваването в шумна среда от своя страна отслабва чувствителността на ретината (а от там отслабва и зрението). Продължителните периоди на стрес оказват голям натиск върху интракраниалните нерви, които контролират мускулите на очите, както и върху нервната система като цяло, в това число и върху оптичните нерви, които са връзката между очите и мозъка.
В забързания XXI век няма как да не отбележим и катастрофалното влияние върху зрението на станалите част от живота не само на възрастните, а и на децата компютри, мобилни телефони и таблети. Това са устройства, които не само, че ангажират зрението ни в продължение на часове на близко разстояние, но и натоварват нервната система, както и нарушават естествената честота на мигане (и овлажняване) на окото. Всички тези последствия дават сериозна заявка за поява на късогледство.
Широко разпространена е и теорията, че късогледството се дължи на генетични фактори – смята се, че миопия по-ниска от 3 диоптъра вероятно не е свързана с генетичен фактор. При диоптри от 3 до 6 може да има връзка с генетиката, докато късогледство с повече от 6 диоптъра е почти винаги свързано с фамилна анамнеза. Моето лично мнение е, че в тези случаи генетичния фактор влияе по-скоро върху поведението на индивида, което косвено повлиява зрението, а не само директно върху очите. Ако родителите ви имат късогледство и са били прилежни ученици, вие почти сигурно също сте така прилежни и отделяте много внимание на образованието, което както вече разбрахме се отразява на зрението. От друга страна ако родителите ви са с по-буен и свободолюбив нрав, вероятно и вие сте отделяли повече време на занимания на открито, отколкото на уроците и домашните, а първото е далеч по-щадящо за очите. Но дори и да смятате, че имате генетично „предадено“ късогледство, това в никакъв случай не означава, че сте с доживотна присъда за късогледство – вие също можете успешно да възстановите зрението си.
Няма да задълбавам повече в проучванията, защото като цяло болшинството от тях само потвърждават вече изложените хипотези. В крайна сметка дори и да не знаете нищо за изследванията относно причините за възникване на миопия, достатъчно е да си помислите как живеят ромите и колко роми с очила сте видели (ако изобщо сте видели някога). Всъщност занапред може и да започнем да виждаме и такива, защото хай-тек джаджите вече станаха част и от техния живот.
За да разберем как четенето, компютрите и гледането на близки разстояния увреждат зрението, както и да научим как да го възстановим, много важно е да познаваме поне бегло…

Устройство на окото.


Вашият коментар